Bisher wurden 21 1/2 #Blafasel-Partys veranstaltet:

Nr. Wann Wer More_Info
1 ? TOD (none)
2 5. Mai 95 XaLopp (none)
3 um den 4. Juni 95 ? Sec (none)
4 28. Juli 95 knarf & KrUeMeL (none)
5 25. November 95 Valentin weg
5b 26. November 95 knarf weg
6 31. Dezember 95 XaLopp weg
7 20. Januar 96 Dyfa weg
8 29. Juni 96 Simmern WG (none)
9 24. August 96 Simmern WG (Scanner gesucht)
10 27. September 96 Neu-Camelot
11 21. Dezember 96 Neu-Camelot
12 26. März 97 Simmern WG Scannen!
13 27. Mai 97 Rotfl Scannen!
14 30. August 97 Germeringer Tümpel / Camelot Ein Video?
15 14. März 98 Panama -
16 22. August 98 Neu-CameloT -
17 10. Oktober 98 logix -
18 23. Oktober 99 Neu-CamleoT -
19 9. April 00 Donisl -
20 21. Jan 06 Dyfa -
21 6. Sep 08 Sec & Rotfl -

Ja wie???

Es scheint grad nix neues zu geben ...

...Zurück zu #Blafasel-Home

Axel Hoffmann 02-Dec-1997
Stefan `Sec` Zehl 30-Oct-1995, 8-Sep-2008